Uddannelse, børn og unge. Sammen er vi stærke

Anna-Mathilde med den runesten, hun var med til at lave til en emneuge på Hem Skole

Jeg er meget optaget af undervisningsområdet, børn og unge og fritidsområdet.

Børn, unge og undervisningsområdet er de områder, jeg har stor interesse for. Jeg kender området fra mit arbejde som lærer, leder og konsulent. Men ikke mindst kender jeg unge- og børneområdet som far til to børn, Johannes og Anna-Mathilde, der har været i dagpleje i Hem, gået i Hem Skole, og senere gået i udskolingen på Skivehus Skole. Herefter har de gået på henholdsvis gymnasiet og HTX i Skive. Indenfor fritidsområdet har jeg været aktiv med at hjælpe mine børn og har i mange år selv dyrket mange forskellige former for idræt på forskellige niveauer. Forbold, håndbold, badminton, atletik og gymnastik da de var små, og de senere år har Anna-Mathilde dyrket ridebanespringning på eliteniveau.

Vi skal have en skole i verdensklasse:

Indenfor undervisningsområdet er jeg optaget af, at vi får en skole i verdensklasse i Skive Kommune. Jeg mener, vi skal fokusere på kerneopgaven i undervisningen og arbejde hen mod at få en kortere skoledag for eleverne og give flere timer til at understøtte den daglige undervisning med to-lærertimer. Der skal kort sagt være fokus på kvalitet.

Den kortere skoledag skal understøttes af, at der er et aktivt foreningsliv for vores børn og unge, så de har mulighed for at være aktive om eftermiddagen.

Jeg ønsker også et loft over, hvor mange elever, der skal være i klasserne, så der bliver ordentlig tid til at kunne fokusere på den enkelte elev i timerne. Jeg ønsker max 24 elever i klasserne.

Madordning på skolerne

Vi skal tilbyde vores børn og unge sund kost på skolerne. At børn og unge er mætte og får den rigtige kost, er vigtigt for deres trivsel og læring i skolerne. En mulighed er at erstatte madpakkerne med madordninger på skolerne, hvor forældrene får mulighed for at købe mad til deres børn til rimelige priser? Det tror jeg vil være til gavn både for børn og deres forældre, der ikke skal smøre madpakke i en ellers travl hverdag.

Gode muligheder for idræt

Det er derfor nærliggende, at jeg vil arbejde for, at der er et bredt udvalg af muligheder for borgerne i Skive Kommune til at være aktive indenfor foreningslivet. Både indenfor idræt og andre foreninger. Det er godt for både den fysiske og mentale sundhed.

Det ligger mig også meget på sinde, at der er mulighed for at den enkelte får muligheder for at udfolde sine talenter ved, at kommunen understøtter idrætten med gode faciliteter og rammer.