Vi skal styrke lokalområderne

Hvordan vi kan styrke vores lokalområder, så de bliver attraktive at bo og bosætte sig i.

Jeg er født og opvokset i et mindre lokalområde i Rødding, og har de seneste over 20 år boet i Dølby lidt uden for Hem. Så det ligger mig meget på sinde, hvordan vi kan udvikle og styrke lokalsamfundene i Skive Kommune. Vi er en kommune med en købstad med et stort og forskelligartet opland mellem flot og forskelligartet natur og vand.

Hvis vi skal sikre en positiv udvikling af Skive Kommune og vende fraflytninger til tilflytninger, skal vi ikke blot have udviklet Skive. Vi skal have udviklet de mange forskellige lokalområder.

Hvis det skal lykkedes, er det vigtigt med en god og ordentlig dialog med borgerne i nærområderne, så der bliver lavet de rigtige investeringer. Men noget af det, der går igen, er vigtigheden af, at der er borgernære offentlige institutioner i lokalområderne.

Jeg har oplevet, at der bliver truffet beslutninger om at lukke institutioner i lokalområderne, for at ”høste” en kortsigtet økonomisk gevinst. Det, mener jeg, er forkert. Det er vigtigt med en langsigtet strategi for udvikling og kvalitet i Skive Kommunes tilbud til borgerne. Skive Kommune skal være attraktiv at bosætte sig i både som ung og ældre – og både i by og på landet. Det er vigtigt, der er gode lokale tilbud i lokalområderne. Det er jeg overbevist om, ikke bare giver den bedste kvalitet for borgerne i lokalområderne. Det giver også den bedste økonomiske gevinst for kommunen på den lange bane.

Men det er også vigtig for mig med sikkerheden ude i landdistrikterne. Der bliver i disse år investeret mange penge i at ordne veje og sanitet i byerne. Men det er for mig efterhånden lige så presserende, at vejene på landet bliver renoveret og fornyet. Der er en stor stigning med den tunge trafik på de små og utidssvarende veje, der skal flytte de mange tons gylle frem og tilbage mellem landmanden og biogasanlægget. Vejene er mange steder smalle og dårligt funderede, og de er ikke bygget til så tung trafik og slet ikke mængden.

Det er vigtigt med sikker trafik i byerne, men det er det også på landet, hvor vores børn skal kunne cykle sikkert i skole hver dag.

Lokalområderne er kendetegnet ved nærhed. Og her er det særligt vigtigt, at man føler sig som en del af fællesskabet. Det er centralt, at de forskellige borgerforeninger og andre i lokalområderne gør deres til at sikre, at nytilflyttere bliver en del af lokalområdet. Det er med til at sikre fx elever til den lokale folkeskole. Men det er også vigtigt, at der er politisk velvilje til at prioritere fællesskaberne i de lokale samfund. Vi skal som kommune og politikere sikre, at ingen bliver efterladt, og alle har mulighed for at blive en del af et fællesskab.