Jeg holdt min første båltale i sommers til Sant Hans i Hem