Fællesskab gør stærkt

Det er vigtigt for mig, at beslutninger træffes med ordenlighed som udgangspunkt, og at borgerne sættes i centrum.

Jeg synes, der gennem de senere år har været en tilbøjelighed til, at de økonomiske hensyn vejer tungere end menneskelige hensyn. Det vil jeg gerne udfordre. Jeg er opdraget til, at vi skal sætte mennesket først, og jeg mener, det godt kan gøres på en måde, hvor økonomien er i balance.

Jeg vil stille op til kommunalvalget, fordi jeg interesserer mig for at træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Ikke kun gennem tal og grafer, men især ved at sætte mig i andres sted og derigennem forstå de politiske opgaver og udfordringer fra flere vinkler.

Det er vigtigt for mig, at jeg altid kan forklare de beslutninger, jeg er med til at træffe. Det er ikke, fordi alle skal have de samme meninger og holdninger, som jeg har. Men det er vigtigt for mig, at også de, der mener noget andet end mig, kan se meningen med den beslutning, der er truffet. Det er for mig ordentlighed. 

Sammen er vi stærke. Jeg tror, de fleste af os trives bedst, hvis vi er en vigtig del af et fællesskab. Hvis der er nogen, der er vigtige for mig - og jeg er vigtig for dem. Det er vigtigt for mig, at Skive Byråd og Skive Kommune støtter op om initiativer, der kan give rige muligheder for, at alle borgere har mulighed for at være en del af et fællesskab.

Det er for mig vigtigt, når beslutninger træffes med ordentligheden som udgangspunkt, at borgernes trivsel sættes i centrum – dette skal gerne gælde i alle aspekter i kommunen.

 

Del siden