17-August-2021

Byggegrunde I Hem???

Hvor er der en plan for at lave nye byggegrunde i Hem ved Hovvej. Det nytter ikke noget at udstykke midt mellem ældre villaer.
Byg dog nogle ældreseniorboliger i det område!!!

Læserbrev om tilflytning

Skive Byråd er nødt til at gøre noget for at skaffe attraktive byggegrunde i hele Skive Kommune.

En folkeskole i verdensklasse

Vi skal tænke stort. Vi skal udvikle folkeskolen i Skive Kommune, så den bliver en folkeskole i verdensklasse.

Ældre, velfærd og respekt

Vi skal sikre dialog med ældre medborgere om, hvordan de vil bo, når de bliver gamle.

Læserbrev om madordning i skolerne

Alle børn skal have mulighed for at få et godt og nærende måltid i løbet af deres skoledag, så de får de bedre betingelser for læring trivsel.

Tale til Sankthansaften i Hem

Jeg var inviteret af borgerforeningen i Hem til at holde Sankthans tale. Det var en dejlig juniaften med stor lokal opbakning. Tak for muligheden for at præsentere mig selv og hvad jeg står for.

Plads til forskellige politiske holdninger

Det vil altid være sådan, at vi ikke alle kan være lige enige. Det skal vi såmænd heller ikke være. Men vi skal kunne fremlægge vores visioner og politiske holdninger på en god og ordenlige måde.

Læserbrev om lukning af Hem Ældrecenter

Det er beklageligt, at man har valgt at lukke Hem Ældrecenter pga. Jeg synes i stedet, man skulle have behandlet hele ældreområdet og fundet løsninger for, hvordan ældre ønsker at bosætte sig.

Hvad vil Nye Borgerlige?

Jeg har lavet dette læserbrev, som sætter spørgsmålstegn ved, hvordan Nye Borgerlige vil lave en besparelse på 200 mia. kr. og samtidig lave mere velfærd.

Læserbrev om byudvikling ved havnen

Jeg efterlyser nogle visionære planer for vores havneområde. Vi er en kommune med faldende indbyggertal men med lav arbejdsløshed. Hvordan kan vi gøre kommunen mere attraktiv at flytte til.

Læserbrev omhandlende manglende byggegrunde i Hem

Del siden